fbpx

TAALINITIATIE & TAALANIMATIE

Taalinitiatie voor de jongsten

Voor veel jonge kinderen is het Frans als permanente voertaal te hoog gegrepen. In hun geval zou een onderdompeling in een taalbad demotiverend werken en contraproductief zijn.

Interesse en motivatie zijn de sleutelwoorden. Daarom wordt het Nederlands als voertaal gehanteerd voor onze jongste deelnemers in Wégimont.

De monitoren drukken zich wel uit in Nederlands en Frans en proberen hetzelfde te bereiken bij de kinderen via positieve stimuli en gevarieerde taalanimatie-activiteiten.

Deze actiemomenten komen speels over maar zijn didactisch onderbouwd en leveren als dusdanig een goed resultaat op. Het accent ligt in deze fase voornamelijk op het aanleren en fixeren van nuttige woorden en korte zinnetjes!

Taalanimatie: vlotheid en vertrouwen

Na enkele jaren Frans/Engels (al na 1 jaar) op school hebben jongeren al heel wat passieve schoolkennis opgebouwd. Problematisch wordt het wanneer die kennis moet worden omgezet in de praktijk. Taalvlotheid is de uitdaging. Dit is voor veel jongeren een hele klus.

Eerst en vooral moet hun angst om Frans/Engels te spreken worden overwonnen door de jongeren vertrouwen te geven in zichzelf. De foutentolerantie ligt in het begin dan ook zeer hoog. Het mag raar klinken, maar het werkt. Fouten in publiek verbeteren, ontneemt immers de lust om zich in een vreemde taal te laten gaan.

In de tweede helft van de week wordt gaandeweg meer aandacht besteed aan het correcte taalgebruik.

Positieve stimuli blijven van toepassing. Daarnaast worden ook negatieve opmerkingen gemaakt indien er onvoldoende Frans of Engels wordt gesproken.

Taalvervolmaking: correct taalgebruik

Jongeren die vlot Frans of Engels spreken, zijn toe aan ons programma taalvervolmaking. De ateliers blijven ludiek en actief maar hebben een veel hoger taalgehalte.

Aan het einde van zo’n week moet je als deelnemer niet alleen een waauw-gevoel hebben van ‘ik kan het’ maar ook de zekerheid dat het behoorlijk correct is.

Twijfel: Taalinitiatie of taalanimatie?

Wégimont/Westende of Braives?

Heel wat ouders hebben het moeilijk bij deze keuze.De vraag is of het kind de taalbadsituatie al dan niet aankan. Dit kan u als ouder gemakkelijk zelf testen door enkele courante Nederlandse zinnetjes te laten vertalen naar het Frans of zelf enkele zinnetjes in het Frans te zeggen om te zien of uw kind dit al dan niet begrijpt.

Enkele voorbeelden ter illustratie :

Frans > Nederlands
•Je peux avoir le pain ? -> Mag ik het brood ?
•Tout le monde dans la salle à manger à 18h30! -> Iedereen in de eetzaal om halfzeven!
•Tu as bien dormi ? -> Heb je goed geslapen ?
•Comment tu t’appelles? -> Hoe heet je?
•Où est-ce que tu habites ? -> Waar woon je ?
•Combien de frères as-tu ? -> Hoeveel broers heb je ?
•Tu veux un verre de limonade ? -> Wil je een glas limonade ?
•Quelle est ta couleur préférée ? -> Wat is je lievelingskleur?
•Tu cours trop vite. -> Je loopt te snel.

Speluitleg: Frans > Nederlands

Nederlands > Frans
•Ik ben 12 jaar. -> J’ai 12 ans.
•Ik hou van zwemmen. -> J’aime nager.
•Waar is Ben ? -> Où est Ben ?
•Ik begrijp het niet. -> Je ne comprends pas.
•Speel je mee ? -> Tu joues avec ?
•Wij hebben gewonnen. -> Nous avons gagné.
•Kan je me helpen ? -> Tu peux m’aider ?
•Ik vind mijn balpen niet meer. -> Je ne trouve plus mon stylo.
•Ik woon in Gent. -> J’habite à Gand.

Voorbeeld van speluitleg in het Frans

Au milieu du local, il y a des chaises. Vous devez marcher autour de ces chaises vers la droite. Je vais raconter une histoire. Quand vous entendez le mot “football”, vous devez vous asseoir le plus vite possible. Celui qui n’a pas de chaise prend ma place et raconte une nouvelle histoire avec un autre mot pour s’asseoir.

Het betreft hier de taalversie van stoelendans. Indien uw zoon/dochter dit vlot begrijpt, kan hij/zij ongetwijfeld een taalbadformule aan.

Uiteraard is ook de motivatie zeer belangrijk. Uw kind moet niet alleen de taalbadsituatie aankunnen maar moet ook willen permanent Frans/Engels spreken. Indien het kunnen en de wil ontbreken, is het moment van deelname aan een taalvakantie wellicht nog niet aangebroken.

Braives Ferme Limbort of Braives Moulin de Hosdent?

De deelnemers van 14-15 jaar kunnen in België kiezen tussen taalanimatie (Ferme Limbort) en taalvervolmaking (Moulin/Wégimont (oudere leeftijdsgroep).

Deze laatste formule is enkel een optie voor jongeren die reeds voldoende in het Frans uit te drukken. In het andere geval is het wenselijk voor de Ferme Limbort te kiezen

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox