fbpx

PRIVACY STATEMENT

Doeleinden

Wij verzamelen persoonsgegevens op drie manieren:

  • inschrijving deelnemer
  • infoaanvraag deelnemer
  • kandidatuur monitor

De door de betrokkene meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer…) dienen enkel voor intern gebruik (vb. geboortedatum voor groepsindeling, adres voor brochure, e-mail voor praktische info en factuur). Concreet houdt dit in dat je gegevens niet aan derden (bv. andere organisaties) worden doorgespeeld voor commerciële doeleinden. Indien gegevens worden doorgespeeld aan derden, is dit steeds ten dienste van het kamp (bv. naam en geboortedatum voor verzekering of hotel). Via een checkbox bij inschrijving geeft de deelnemer/monitor actief toestemming voor het gebruik van de gegevens.

Bovendien maakt onze website gebruik van ‘cookies’. Dit is, eenvoudig uitgedrukt, een middel om enerzijds persoonsgegevens te verzamelen van alle bezoekers van een website en anderzijds om het surfen op een website voor de bezoekers te vergemakkelijken.

Rechten

Het betreft hier het recht op inzage van de persoonsgegevens en het recht op de verbetering van de persoonsgegevens.

  • Recht op inzage:
    Dit is het recht van een ‘consument’ om de eigen persoonsgegevens, die opgenomen zijn in de database van een bedrijf/organisatie, te mogen inkijken. De te volgen procedure hiertoe is eenvoudig: je logt in via clipadmin en vindt daar alle gegevens of je stuurt een e-mail naar info@clipvakanties.be, waarin je je volledige naam vermeldt, met de vraag of je persoonsgegevens kunnen opgestuurd worden (eventueel kan je dit ook per brief doen of kan je langskomen op het secretariaat te Heverlee, zie contactgegevens).
  • Recht op verbetering:
    Dit is het recht van een ‘consument’ om de eigen persoonsgegevens, die opgenomen zijn in de database van een bedrijf/organisatie, op elk moment aan te passen of te verbeteren. De te volgen procedure is dezelfde als die hierboven: je kan – bij voorkeur – zelf je gegevens aanpassen in clipadmin of per e-mail de aan te passen of de te verbeteren gegevens doorsturen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de organisatie CLIP Taalvakanties vzw.

Contactgegevens:
CLIP Taalvakanties vzw
Tervuursesteenweg 611
3001 Leuven
tel: 016/29.49.99
fax: 016/22.32.41
info@clipvakanties.be

CLIP werkt verder met volgende sub-processors: Digital Ocean, Google, Kampadmin, Office 365 en Podio.

Dit privacystatement werd opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2017.
Bron: http://www.just.fgov.be

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox