fbpx

Taal- en skivakanties

Leer durven spreken: Frans en Engels

Van 6 tot 20 jaar

Say yes to new adventures

Een taal kunnen spreken, is 1 ding, maar een taal durven spreken… dat is iets helemaal anders. Het lijkt logisch, maar velen zullen bevestigen dat het dat net niét is. Wat als je fouten maakt? Wat als mensen je niet begrijpen? Wat als… ?!

“Leren durven spreken”, is niet voor niets de slagzin van CLIP taalvakanties. Bekijk hier hoe wij jongeren leren durven!

 

Als je met CLIP op vakantie bent geweest, dan weet je het wel. Dit zijn geen gewone taalvakanties. Het unieke zit eerst en vooral in de inspiratie. Geen EN maar IN. Het Frans/Engels zit gewoon in de animatie en omgekeerd. Leren durven spreken, daar draait het om. Fouten maken mag, proberen moet!

Het resultaat is een ongelofelijke mix van talloze leuke en leerrijke elementen. Voeg daar de niet-aflatende ambitie aan toe om alles continu te verbeteren en je weet waarom deze formule draait. Last but not least is er de controle op al onze engagementen door de medewerkers van het kantoor. Tijdens de zomer vind je hen niet op kantoor in Leuven, maar wel ‘on the field’. Met opgestroopte mouwen maken zij mee het verschil tijdens de kampen.

Taal als spel: complete integratie van les en animatie

De CLIPformule is een unieke puzzel van taal en vakantie. Ouders, leerkrachten en deelnemers die kunnen vergelijken, bevestigen dit. De actie, de beweging, het speelse, de humor, de lach op het gezicht van deelnemers en monitoren tijdens de taalateliers én de animatiemomenten zijn voor ons even belangrijke criteria voor een activiteit als de inhoud zelf. Deze methode is een aparte invalshoek die van jaar tot jaar evolueert en waarvan CLIP haar handelsmerk heeft gemaakt. Hiermee wakkeren we de interesse voor vreemde talen aan. De namen van de taalateliers liegen er niet om : le plouf, ABC de la discussion, le jeu des chaises, carabistouilles, Festival de Cannes, Snoep je Rijk, la simulation de classe en ni oui ni non voor het Frans; salsa verbs, water war, baseball bis, musical chairs en Voc AZ voor het Engels. Ook de animaties krijgen een taalaspect, met behulp van woordenschatkaartjes, foutenlijsten…

De kracht van het CLIPrecept zit immers niet alleen in de ingrediënten maar evenzeer in de juiste mix. Zoals elk puzzelstukje maar op één plaats kan liggen, zo heeft elke CLIPactiviteit haar eigen specifieke functie. Deze taalaanpak is een aanvulling ten opzichte van de lessen op school. Een taalbad met een eigen CLIPinvulling … dat werkt!

Spreken al die jongeren dan geen Nederlands onder elkaar?

Nee! Het permanent gebruik van het Frans of Engels als voertaal onder de deelnemers is één van de principes die CLIP hoog in het vaandel draagt vanaf 12 jaar (met uitzondering van Wégimont en Westende waar het Frans/Engels de doeltaal is voor de jongste leeftijdsgroep). Het spreekt voor zich dat het taalbad enkel op deze manier compleet is en tot echte resultaten leidt. Je vindt dit slechts bij enkele taalorganisaties terug.

De manier waarop wij hiertoe komen is laagdrempelig. Immers, je goed voelen is op een CLIP-stage een vereiste. Spreken is hierbij van het allergrootste belang. Het bruusk invoeren van de vreemde taal vormt voor velen – hoofdzakelijk de jongste en de meest timide deelnemers – een drempel waar ze moeilijk over kunnen. Wij houden meer van de lage drempel. De zachte onderdompeling in het taalbad is immers een noodzaak en een kunst. Eerst stappen alvorens te lopen. Om die reden werken we in kleine groepjes zodat de angst om te falen tot een minimum wordt herleid.

Het onmiddellijk bestraffen van elke taalfout is contraproductief. Het doet zelfs bij de meest gemotiveerde jongeren alle zin om Frans of Engels te spreken vergaan. Ruimte laten voor fouten en positieve bemerkingen doen de interesse en de motivatie alleen maar toenemen. Enerzijds krijgen jongeren die al graag met taal bezig waren een extra duwtje in de goede richting. Anderzijds kunnen de succeservaringen ook de vicieuze cirkel van slechte resultaten, afkeer van het vak,… doorbreken. Deze positieve ‘remarques/remarks’ leveren concrete beloningen en ludieke tegenprestaties van de monitoren op in de loop van de week, zowel voor de individuele deelnemer als voor de groep.

Tegelijkertijd leveren de monitoren grote inspanningen om de deelnemers te brengen tot ongedwongen taalgebruik via de leukste taalspelen en animaties. En het werkt… bijna altijd! Het gebeurt wel eens dat de helpende hand van de ouders eraan te pas komt. Wij vragen hen dan telefonisch hun zoon/dochter de bedoeling van het taalkamp in herinnering te brengen en onze actie te ondersteunen. Dit mist zijn effect niet.

Elke vakantie zit boordevol evenementen en smaakmakers. Die moet je als deelnemer als het ware verdienen door taalinspanningen te leveren. Uitzonderlijk gebeurt het wel eens dat een smaakmaker voor een specifieke deelnemer wegvalt, uiteraard pas vanaf de tweede dag. De jongeren geven toe dat dit dé methode is die werkt.

Én het heeft resultaat ! Ook wetenschappelijke studies bewezen dat jongeren vlotter spreken na een CLIPvakantie (lettergrepen/minuut, aantal en lengte van pauzes).

Een taalvakantie kan dus wonderen doen… en niet alleen op het vlak van Frans of Engels. Een jongere getuigt: “Na mijn taalkamp Frans was ik de enige die durfde spreken in de Duitse les.” Een taalvakantie is in de eerste plaats dan ook geen lapmiddel om slechte schoolresultaten weg te werken maar geeft vooral een boost aan de communicatieve en sociale vaardigheden (in de vreemde taal). Het spreekt voor zich dat je dit nog lang zal voelen, ook in je latere leven…

Bonjour Madame! Hello Sir!

Veel jongeren zijn gemotiveerd om vreemde talen te leren, om te communiceren met ‘native speakers’. Dit is waar het voor hen om draait. Concreet betekent dit: geen abstracte theorie, maar de kennis omzetten in de praktijk. CLIP ontwikkelde hiervoor een eigen methode: ‘de taalexcursie’. Geen ellenlange vragenlijsten maar interactieve funmomenten met de lokale bevolking waarbij je vlot 50 personen aanspreekt op enkele uren tijd. Hierbij verleggen we de actie naar buiten: naar de straat, het dorpsplein, de markten en de parken, waar de gesprekken voor het rapen liggen. De CLIPmonitoren helpen de jongeren op een speelse maar goed begeleide manier over de angstdrempel heen. Naar de native speaker toestappen wordt vanzelfsprekend en daar komt het uiteindelijk toch op aan.

Verworven vaardigheden verleer je niet, ellenlange woordenschatlijsten wél! Naast de ‘straatgesprekken’ zijn er voor de oudste deelnemers ook contacten met de lokale jeugd of bejaarden. Gedurende enkele uren word je zelf monitor op het plaatselijke speelplein of bezoek je de inwoners van een bejaardentehuis. Deze jaarlijkse samenwerking is een fantastische ervaring die erg wordt gewaardeerd door de lokale bevolking.

Plezier is geen optie… maar een must van ’s morgens tot ’s avonds

Plezier is geen optie… maar een must van ’s morgens tot ’s avonds

Om elke deelnemer aan zijn trekken te laten komen en te valoriseren, is variatie een must. Daarom biedt CLIP een cocktail van leuke en gevarieerde taal- en animatieactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen en waarop iedereen zich amuseert. Ruimte voor verveling is er niet. Ieder CLIPteam organiseert een gevuld dagprogramma. De taalateliers maken één derde van het dagprogramma uit. Na de ‘leuke taalsessies’ staat het animatieteam paraat. Het accent ligt nu nog meer op de ontspanning. De CLIPleiding waakt over een goede dosering van rust- en actiemomenten. Daarom wordt ook nauwlettend toegezien op de nachtrust, uiteraard naargelang van de leeftijd en de fitheid van de groep.

We geven even een voorbeeld van zo’n dagprogramma. Om half acht wekken de monitoren je met een leuke sketch zodat je om acht uur goedgemutst aanschuift aan het ontbijt. Om kwart voor negen kan je kiezen tussen verschillende sportieve en creatieve opties. Daarna beginnen de taalateliers. Tussen half tien en half een werk je iedere 45 minuten met een andere monitor aan een gevarieerd taalprogramma. Om half één heeft iedereen honger en is er een (warme) maaltijd. Om twee uur staan de animatoren klaar met een animatie-activiteit waarvan het taalgehalte bijzonder hoog is. Om drie uur is er een korte pauze voor een zoete snack. Tussen half vier en half zeven verrast het animatieteam je met twee grote animaties. Achteraf schuif je de benen onder tafel voor een lekker menu. Om acht uur wordt de dag afgesloten met een avondanimatie en ronden we misschien wel af rond een kampvuur. Moe maar voldaan kruipen we in bed.

CLIP leeft met de deelnemers mee

De CLIPprogramma’s variëren wezenlijk naargelang van de leeftijd, zowel wat de taalprogramma’s als de aanpak betreft. Op alle stages worden er daarom ook verschillende programma’s tegelijkertijd aangeboden. Op taalvlak biedt CLIP taalinitiatie (voertaal Nederlands), taalanimatie en taalvervolmaking aan. Jongeren worden bij CLIP nauw omringd en dit van ‘s morgens tot ‘s avonds. In functie van de leeftijd, is er meer ruimte voor eigen initiatief en vrije tijd … in de vreemde taal uiteraard. Zo zal een 17-jarige in Malta de ene avond met een monitor ‘op stap’ gaan en de andere avond een leeftijdsgebonden animatie-activiteit krijgen. Ook tijdens de dag krijgt deze groep meer keuzemogelijkheden en vrijheid. Een 14-jarige die op dezelfde locatie verblijft, krijgt logischerwijs minder verantwoordelijkheid. Daar waar mogelijk worden de leeftijdsgroepen opgesplitst. Zo kunnen de programma’s nog beter worden gediversifieerd.

Permanente evaluatie: ouders volgen hun kind vanop afstand

Iedereen wordt drie keer per week geëvalueerd via een CLIPguide, een persoonlijk document dat na afloop van de stage aan de ouders overhandigd wordt. Ouders hebben recht op deze informatie en kunnen hiermee hun kinderen doorheen de week volgen. Niet de resultaten tellen maar wel de geleverde inspanning. Ook voor de jongeren is dit stimulerend.

De opmerkingen stellen hen tevens in staat het nut van een tweede of derde stage te overwegen. Veel deelnemers doen dit trouwens.

Via de foto’s op een individuele webpagina kunnen de ouders tijdens de kampen bovendien quasi dagdagelijks de temperatuur van de vakantie meevoelen.

CLIP innoveert

Jaarlijks evalueren we de formules en sturen we ze bij. Ieder jaar worden haast alle activiteiten grondig vernieuwd. Ijzersterke formats zoals een casino of dropping worden behouden maar de inhoud wordt wel aangepast.

Geen schoolomgeving maar locaties om van te dromen

CLIP biedt schitterende vakantielocaties aan die je als topverblijven voor jongeren mag bestempelen. Een kasteel midden in een volledig uitgerust recreatiedomein, een watermolen in Braives, een “hôtel particulier” met zwembad in een levendig dorp in de Ardèche, het scoutsdomein in Marokko, een cruiseschip en een hotel met zwembad op het dak in Malta.

Af en toe kiezen we toch voor een internaat. In dit laatste geval gaat het om zeer mooie kamers met excellent sanitair in een omgeving die we inkleden met vuurkorven, parasols, pingpongtafels, zithoek… tot we de vakantiesfeer bekomen die we zoeken.

De landen en locaties zorgen mede voor een ontspannen, niet-schoolse sfeer en creëren mogelijkheden die we volop benutten.

Een leuke locatie is een troef. Zoveel is duidelijk. Nog belangrijker is het culinaire aspect.

De CLIPkeuken heeft een uitstekende reputatie. Eerst peilen we naar de smaak van de deelnemers. Hiermee houden we rekening bij het opstellen van het menu.

Dit geldt niet alleen voor de keuken in eigen beheer hebben maar ook voor de locaties waaraan een externe kok is verbonden.

Het succes van deze gevarieerde maaltijden heeft een enorme invloed op de taalvakanties. Na een lekkere maaltijd zijn de deelnemers veel ontvankelijker tegenover een taal- en animatieprogramma dat toch wel inspanningen vraagt.

CLIP heeft ruime ervaring met groepsdynamiek. Elk CLIPteam doet er dan ook alles aan om iedere deelnemer te integreren in de groep. Contactactiviteiten krijgen de volle aandacht en dit reeds op de bus of aan de gate in de luchthaven. Tijdens de animatie blijft niemand aan de zijlijn staan omdat hij/zij niet kan meedoen.

Veel deelnemers vertrekken alleen, maar iedereen komt als lid van de groep terug naar huis. Vriendschapsbanden worden aangetrokken maar koppelvorming wordt afgeremd. Het moet immers werkbaar en leuk blijven voor iedereen.

CLIP streeft er ook naar om diverse jongeren te betrekken bij haar werking: de meeste stagehuizen zijn aangepast aan andersvalide deelnemers. Jongeren met leermoeilijkheden vinden wel hun draai bij CLIP. Jaarlijks is er voor financieel minder begoeden ook een budget voorzien om hen een ‘echte’ taalvakantie te laten beleven. Daarnaast vinden ook jongeren van verschillende nationaliteiten hun weg naar de kampen.

Deelnemers met een uitgesproken sociaal engagement kunnen in Zuid-Afrika, Villeneuve, Parijs of Marokko deelnemen aan een sociaal project. In Zuid-Afrika werken we bijvoorbeeld mee aan het project van Hope Flanders. We doen samen met de vzw aan field education van kwetsbare kinderen en steken regelmatig de handen uit de mouwen. 

Tot slot: CLIP is een erkende landelijke jeugdorganisatie en vzw

Al meer dan 39 jaar streeft CLIP ernaar haar doelstellingen op het terrein te realiseren met respect voor zowel de ouders, deelnemers als monitoren, kookteams en secretariaatsmedewerkers. Het succes van de taalvakantie is dan ook terecht een collectieve verdienste. Het resultaat is de erkenning als landelijke jeugdorganisatie. Dit betekent dat CLIP voor jongeren tot en met 13 jaar een fiscaal attest kan uitreiken. Dat is mooi meegenomen.

CLIP is een vereniging zonder winstoogmerk die – conform haar statuten – de meertaligheid stimuleert. De organisatie wordt geleid door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een staffteam op het secretariaat en op de stageplaatsen. Alle secretariaatsmedewerkers zijn ook actief op het terrein tijdens de vakantieweken en behouden zo hun feeling met het kampgebeuren.

Jaarlijks vinden tientallen nieuwe monitoren hun weg naar CLIP waar ze een opleiding krijgen tot animator (later hoofdanimator). Met de ‘anciens’ vormen ze een groep van ongeveer 300 monitoren. Het is dankzij hun kennis, enthousiasme en inzet dat de taalvakanties zovelen een waauwgevoel geven.

(Deze informatie heeft betrekking op de residentiële taalvakanties, door CLIP georganiseerd. De lokale taalacademies vallen hier ten dele buiten omwille van het externaatskarakter en het taalaspect. Voor het overige zijn deze formules perfect herkenbaar als CLIPactiviteit.)

CLIP en duurzaamheid

CLIP zet meer dan ooit in op duurzaamheid. Sinds begin 2022 willen we de volledige CO2-uitstoot van onze vliegtuigreizen compenseren. Wij werken hiervoor samen met Greentripper. Zij berekenen hoeveel CO2 er wordt uitgestoten per vlucht en zorgen voor concrete acties: een ton uitgestoten CO2 komt overeen met een ton CO2 vermeden of elders geabsorbeerd. Waar mogelijk kiezen we voor klimaatacties in het continent waar we naartoe reizen.

Wie deelneemt aan een vliegtuigreis, kiest zelf of hij zijn steentje wil bijdragen. CLIP vult sowieso aan tot de CO2-uitstoot van haar monitoren gecompenseerd is.

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox