Privacystatement:

Doeleinden
De meegedeelde persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer,...) dienen enkel voor intern gebruik. Concreet houdt dit in dat je gegevens niet aan derden (bv. andere organisaties) worden doorgespeeld voor commerciële doeleinden.

Bovendien maakt onze website geen gebruik van 'cookies'.
Dit is, eenvoudig uitgedrukt, een middeltje om enerzijds persoonsgegevens te verzamelen van alle bezoekers van een website en anderzijds om het surfen in een website voor de bezoekers te vergemakkelijken.
Rechten
Het betreft hier het recht op inzage van de persoonsgegevens en het recht op de verbetering van de persoonsgegevens.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de organisatie CLIP Taalvakanties vzw.
Contactgegevens:
CLIP Taalvakanties vzw
Groenveldstraat 9
3001 Leuven
tel: 016/29.49.99
fax: 016/22.32.41
info@clipvakanties.be

Dit privacystatement werd opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Bron: http://www.just.fgov.be